DINH DƯỠNG CAO CẤP DIAMOND NEST

09/10/2020 1076

🤝🤝🤝Trân Trọng giới thiệu tới các Nhà Phân Phối sữa, Shop, Đại lý sữa...làm phân phối độc quyền tại các Tỉnh : 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐚𝐦, 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠.

Dòng sản phẩm sữa công thức 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 trong hệ thống sữa Việt.
💎💎💎 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐍𝐄𝐒𝐓💎💎💎

𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐍𝐄𝐒𝐓 với :
🏅𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 đ𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 trong nghành sữa đến thời điểm
hiện tại.
🏅Cùng những 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒕𝒓𝒐̣̂𝒊 ,công nghệ hiện đại
🏅Đội ngũ chuyên gia 𝙙𝙖̀𝙮 𝙙𝙖̣̆𝙣 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙖̆𝙢 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙫𝙚̂̀
𝙣𝙜𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 .
so với những nhãn sữa hiện nay trên thị trường đang có :

📌Sản phẩm sữa bột đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 của nhà máy bổ sung 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒚𝒆̂́𝒏 𝒔𝒂̀𝒐 và 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒐́𝒄 𝒄𝒉𝒐́.
📌Dưỡng chất vàng 𝑯𝑴𝑶 2'-𝑭𝑳
📌𝐂𝐚𝐧𝐱𝐢 𝐭𝐚̉𝐨 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 (Aquamin F) thay thế c̶a̶n̶x̶i̶ ̶t̶h̶ô̶n̶g̶ ̶t̶h̶ư̶ờ̶n̶g̶
📌Bộ 3 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢, vitamin 𝐃𝟑 và vitamin 𝐊𝟐 (𝐌𝐊𝟕)

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của: sữa non, DHA, choline, taurine, lysin, MUFA-PUFA, vitaminC, selen, kẽm...và các dưỡng chất khác.

Xin trân trọng cảm ơn!